Момчиловци
.Малко късче от рая в планината
EN BG Заглавна Страница За Момчиловци За Контаки и Информация Връзки Галерия
 
За Момчиловци
История на Момчиловци
Местни Храни и Напитки
Каменоделство 
Начин на Живот
Името на Селото
 
Културен и Религиозен Туриъм 
ДАНО/ГЕО Туристически център
Екотуризъм 
Параклиси
Църквата в Момчиловци
 
Спорт и Свободно Време 
Момчиловци Музей
Интересни Места
Скрита магия в гората
Легендата на Аязмото
Ресторанти и Бизнес
Къде е Момчиловци?

www.momchilovtsi.info

Agora - America for Bulgaria  Foundation
AGORA Platform -
Active Communities for Development Alternatives

Smolyan Tourist
Tourist Infomation Centre Smolyan

Copyright © of
The Momchilovtsi Tourist Information Centre
Please do not use images & photos from this site without permission


Google уеб сайт за превод

Изкуства и Занаяти в. Момчиловци


(всички сувенири, брошури, пощенски картички са  на разположение в Туристическия информационен център)

local carvingslocal hand made craftsInformation leaflets and brochureshand painted tiles by local childrenhand carved wall plaques

Momchilovtsi wood carverwood carving for Church in Sofia
Петър Пичуров - дърво резбар от Момчиловци работи за църква в София

Петър също направн табелата за туристическия информационен център (долу)

От възрожденските занаяти, характерни за Момчиловци днес са оцелели строителството, дърводелството, някои дейности от терзийството като шиене и везане на терлици.

 

Терлиците се използват като домашни пантофи. Шият се от дебел вълнен плат, обикновено се обточват с гайтан, а дамските терлици се везат със сърма или копринен конец.

В околните села все още могат да се видят традиционното тъкане на кичени (от непредена овча вълна) и козиняви (от козя вълна) халища, губери (халища с предена вълна), покрови (дебели вълнени одеяла), торби, ъглоци (дълги кърпи, използвани за покриване и бърсане). 

Естетическият принцип на българските майстори, наследили традициите на древните траки, произтича от възхищението към природата и се изразява в опита да я оприличат. Те създават изкуство от всякакви материали - дърво и глина, вълна и мед, коприна и сребро.

Желанието за красота, което ги е водило през хилядолетията първо се заражда в дома. Приложните занаяти, постепенно се увеличават и излизат от тясната семейна рамка и се превръщат в изкуство, което поражда ново изкуство. В края на 14-ти век, изкуствата и занаятите в България възлизат на около 50.

Туристически информационен център, Читалище „Светлина”, ул. "Елица” №5. Село Момчиловци 4750, област Смолян, България