Момчиловци
.Малко късче от рая в планината
EN BG Заглавна Страница За Момчиловци За Контаки и Информация Връзки Галерия
 
За Момчиловци
История на Момчиловци
Местни Храни и Напитки
Каменоделство 
Начин на Живот
Името на Селото
 
Културен и Религиозен Туриъм 
ДАНО/ГЕО Туристически център
Екотуризъм 
Параклиси
Църквата в Момчиловци
 
Спорт и Свободно Време 
Момчиловци Музей
Интересни Места
Скрита магия в гората
Легендата на Аязмото
Ресторанти и Бизнес
Къде е Момчиловци?

www.momchilovtsi.info

Agora - America for Bulgaria  Foundation
AGORA Platform -
Active Communities for Development Alternatives

Smolyan Tourist
Tourist Infomation Centre Smolyan

Copyright © of
The Momchilovtsi Tourist Information Centre
Please do not use images & photos from this site without permission


Google уеб сайт за превод

Културно-исторически музей - Момчиловци

Намира се в центъра на селото и съхранява експонати от отдели Археология, Възраждане и Етнография, които са свързани с историята на селото. В музея има и малка картинна галерия.

Работно време – от 9.00 до 17.00 ч. всеки ден
Вход - 1 лв

Музеят в Момчиловци е открит през 1964 г. с помощта на цялото население. Неговото създаване е инициирано от местната интелигенция или кръга около местното читалище. Музеят е създаден с много ентусиазъм, главно с експонати, дарени от жителите на селото

Няколко години по-късно професорът – портретист Михаил Карапаунов, който е родом от Момчиловци, дава идеята да се създаде и малка картинна галерия към музея. Благодарение на неговото влияние и авторитет класици на българската живопис подаряват свои картини на галерията в Момчиловци, която е открита пред 1967 г. Няколко творби на проф. Михаил Карапаунов също са притежание на музея. Останалите картини са закупени или са придобити от пленерите, организирани от читалището в Момчиловци. Днес тази галерия съхранява действително ценни творби на класическата и модерна българска живопис.

Експозицията в музея е изложена в 5 зали:

На входа на музея ще Ви посрещне дървен ствол с дизия чанове и тюмбелеци – символ на овчарството в Момчиловци, което от Античността до началото на XX в. е било основа на стопанския живот в Родопа планина.

Зала 2 включва експонати –археология от Античността и Средновековието, документи, снимки и предмети, свидетелстващи за историята на селото през Възраждането и първата поровина на XX в.

Зала 3 и Зала 4 представя бита, домашните занятия и занаяти, като овчарството, строителството, шивачеството и абаджийството, професионалното рибарство, ковачеството и кацарството от Възраждането и първата половина на XXв.

Зала 1 и Зала 5 - показва най-ценните творби в музея, представящи класическата българска живопис. 

Гордост на колекцията са работите на Бараците трима големи майстори на четката, свързани с родопския край.

Васил Бараков (1902-1991) е представен с една ранна творба и с два великолепни смолянски пейзажа от 30-те години (виж снимката в дясно).

Давид Перец (1906-1982) чието творчество е представено в галерията от портрет на местен горски и един пейзаж от началото на творческия му път

Златю Бояджиев(1903-1976) е дарил на музея експресивна работа от късния си период.

Туристически информационен център, Читалище „Светлина”, ул. "Елица” №5. Село Момчиловци 4750, област Смолян, България