Момчиловци
.Малко късче от рая в планината
EN BG Заглавна Страница За Момчиловци За Контаки и Информация Връзки Галерия
 
За Момчиловци
История на Момчиловци
Местни Храни и Напитки
Каменоделство 
Начин на Живот
Името на Селото
 
Културен и Религиозен Туриъм 
ДАНО/ГЕО Туристически център
Екотуризъм 
Параклиси
Църквата в Момчиловци
 
Спорт и Свободно Време 
Момчиловци Музей
Интересни Места
Скрита магия в гората
Легендата на Аязмото
Ресторанти и Бизнес
Къде е Момчиловци?

www.momchilovtsi.info

Agora - America for Bulgaria  Foundation
AGORA Platform -
Active Communities for Development Alternatives

Smolyan Tourist
Tourist Infomation Centre Smolyan

Copyright © of
The Momchilovtsi Tourist Information Centre
Please do not use images & photos from this site without permission


Google уеб сайт за превод

ДАНО/ГЕО Туристически център

Националното движениеБългарско наследство”, Западно-норвежки изследователски институт и община Смолян са партньорите по проект за създаване на специализиран туристически център за развитие на ДАНО/Доброволчески, академичен, научен и образователен/ туризъм щ в област Смолян.

Финансирането на проекта се осигурява от Норвежкото правителство чрез Иновация Норвегия по грантовата схема на Eea Grants и Norway Grants. Вижте по-долу информация за мисията и целите за ДАНО център.


Старото училище след завършване на ремонта.


По време на ремонта през 2010 г

Старото училище е открито през 1885 г.

За проекта:

Общата цел на този проект е да допринесе за устойчивото развитие в района на Родопите като трансграничен регион в Югоизточна Европа чрез управлението и популяризирането на местните природни, културни и човешки ресурси и инфраструктурата.

Очаква се проектът да укрепи социалното и икономическо развитие на региона и да влияе положително на цялостното качество на туристическата индустрия на национално ниво.

Сградата на

Старото училище, която е в центъра на Момчиловци и се намира точно срещу Туристическия информационен център, е избрана за ДАНО център. Той е първият по рода си в страната и региона и ще бъде водеща сила за икономическия растеж на региона чрез устойчив туризъм, допринасящ за разнообразяването на туризма в страната и създаване на имидж и модел за ДАНО центрове по целия свят.

Неговата мисия е да даде възможност на дестинацията за създаване на туристически продукти, които обслужват ДАНО туристическия пазар и за свързване на тези продукти със съответните пазари. Създаването и функционирането на ДАНО центъра ще се основава на три основни принципа:

  • Финансова жизнеспособност и независимост
  • Придържането към принципите на геотуризъм
  • Развитието на знанията

За повече информация относно проекта, моля свържете се с Туристически информационен център в с. Момчиловци

Туристически информационен център, Читалище „Светлина”, ул. "Елица” №5. Село Момчиловци 4750, област Смолян, България