Момчиловци
.Малко късче от рая в планината
EN BG Заглавна Страница За Момчиловци За Контаки и Информация Връзки Галерия
 
За Момчиловци
История на Момчиловци
Местни Храни и Напитки
Каменоделство 
Начин на Живот
Името на Селото
 
Културен и Религиозен Туриъм 
ДАНО/ГЕО Туристически център
Екотуризъм 
Параклиси
Църквата в Момчиловци
 
Спорт и Свободно Време 
Момчиловци Музей
Интересни Места
Скрита магия в гората
Легендата на Аязмото
Ресторанти и Бизнес
Къде е Момчиловци?

www.momchilovtsi.info

Agora - America for Bulgaria  Foundation
AGORA Platform -
Active Communities for Development Alternatives

Smolyan Tourist
Tourist Infomation Centre Smolyan

Copyright © of
The Momchilovtsi Tourist Information Centre
Please do not use images & photos from this site without permission


Google уеб сайт за превод

Името на селото

Историята
 на селото датира от древността и в околностите са намерени много артефакти с голямо археологическо значение като инструменти и накити, използвани по време на тракийската, римската и славянска цивилизации -доказателство за непрекъснат живот от бронзовата епоха до наши дни.
 
Не се знае античното и средновековно име на селото до 14 в. Турците го нарекли "Горно Дeрekьой".
От 1934 г. селото носи името на Момчил юнак или Момчил Войвода (загива на 7-ми юли 1345 година) - български самостоятелен владетел в Средните Родопи и прилежащата към тях част от Беломорска Тракия и първия борец срещу турските нашественици на Балканите през 14-ти век.
По-късно той се превръща в легенда за целия български народ.
На младини Момчил е разбойник, после наемник на византийска служба, подгонен, за да бъде наказан за злодеянията си, преминава на сръбска служба при владетеля Стефан Душан.

По време на гражданската война за византийския престол Момчил помага на Йоан VI Кантакузин да стане император, за което получава областта на Средните Родопи с прибеломорската част.

По- късно е привлечен от неговите противници, които му дават титлата деспот

През 1344, той побеждава турския флот край Порто лагос и се отделя от Византийската империя, като се провъзгласява за независим владетел със столица на царството си - Ксанти.
Въпреки това, на 7 юли 1345 той е нападнат от съюзените византийски и турски  армии начело с Йоан VI Кантакузин и Умур бей. Неговата армия, наброяваща няколко хиляди души, е разгромена и Момчил е убит.
В българския фолклор Момчил Юнак е бил възпят в много песни и епични приказки като защитник на народа.

.

.

Туристически информационен център, Читалище „Светлина”, ул. "Елица” №5. Село Момчиловци 4750, област Смолян, България